Insolvence 2010

Pod záštitou:Datum a místo konání:

15.2.2011

Mövenpick Hotel Prague

Mozartova 261/1, 150 00
Praha 5 - Smíchov


MHD: metro B - stanice Anděl


tram: Anděl - č. 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20


bus: Anděl - č. 123, 130, 167, 191, 217


vlak: stanice Praha-Smíchovské nádraží

Konference Insolvence 2010 představuje nové způsoby řešení v době krize. Mezi probíraná témata patří změny v insolvenčním zákoně, možnosti řešení hrozícího úpadku společnosti, řízení a vymáhání pohledávek v době krize a mnoho jiných.

Konference měla u hostů z řad odborné veřejnosti, advokátních a poradenských společností a zejména z řad manažerů obchodních a výrobních společností velký ohlas. V průhěhu roku 2010 na ni navazovala diskuzní setkání s podobnou tématikou.

V roce 2011 na ni navazuje konference Pohledávky&Insolvence 2011.

Program

08:30-09:00Registrace účastníků

I. blok: Finanční řízení podniku v době krize
09:00-09:30Analýza vývoje počtu insolvencí v ČR
Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o.
Ing. Radek Laštovička, PhD.

09:30-10:00Fázování restrukturalizačních a reorganizačních opatření - příležitosti a rizika
Institut ekonomických studií na Karlově univerzitě v Praze
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

10:00-10:25Řízení pohledávek a cash flow s podporou podnikového IS v praxi
WEBCOM AXPERIENCE a.s.
Ing. Tomáš Petr

10:25-10:45Přestávka

II. blok: Řešení insolvence

10:45-11:30Pojištění pohledávek, vyhodnocení rizika insolvence a monitoring insolvencí firem
Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o.
Ing. Radek Laštovička, PhD.

11:30-12:00Jak způsobit, aby se insolvence ostatních netýkala mé firmy
Creditinfo Czech Republic, s.r.o.
Prof. Ing. František Šalanda

12:00-12:30Zajištění a vymáhání oihledávek
AK Giese&partner, v.o.s
Mgr. Jana Payne, M. iur. comp.

12:30-13:30Oběd

III.blok - Příčiny a důsledky vzniku nového insolvenčního zákona

13:30-14:00Předěl mezi teorií a praxí insolvenčního zákona
Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR
JUDr. Jarmila Veselá

14:00-14:30Co přináší novela insolvenčního zákona
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
JUDr. Jiří Pospíšil

14:30-14:50Přestávka

IV. blok: Řešení úpadku společnosti
14:50-16:20Insolvence a exekuce
Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek

16:20-16:50Elektronické aukce
Mexx Reality, s.r.o.
Ing. Josef Šinágl

16:50-17:30Diskuze

17:30Konec programu

Programový partner:Partneři:

Mediální partneři: