Právní fórum

Místo konání:


Hotel Hilton

Pobřežní 1, 186 00
Praha 1 - Karlín


MHD: metro B - stanice Křižíkova


tram: zastávka Křižíkova - č. 8, 24

Právní fórum je komunikační platforma, která organizuje pravidelná setkávání advokátů a firemních právníků. Semináře, workshopy a diskuzní setkání se konají jednou měsíčně a věnují se vždy některému z aktuálních témat z oblasti legislativy v návaznosti na připravované nebo přijaté zákony a novely.

Právní fórum vzniklo na základě poptávky advokátních kanceláří realizovat dlouhodobý koncept setkávání vybraných odborníků v rámci menších konferencí, s důrazem na panelovou diskusi. V rámci pravidelných konferencí Právního fóra si budou moci vyměňovat své zkušenosti především podnikoví právníci, finanční ředitelé a výkonné složky managementu firem.

Tématicky zaměřené akce, připravované ve spolupráci s prestižními advokátními kancelářemi, poradenskými společnostmi a významnými osobnostmi z jednotlivých oborů práva a ekonomie, chtějí flexibilně reagovat na aktuální témata v návaznosti na přijaté novely zákonů, precedenty a jiné aspekty.

Témata setkání:

11.11.2010 PPP Projekty
15.6.2010Veřejné zakázky
8.6.2010Energetika
12.5.2010Insolvence
15.4.2010Fúze a akvizice

Generální partner:Partneři:


Mediální partner: