Security&Safety 2011

Pod záštitou:
Datum a místo konání:

22.2.2011


Clarion Congress Hotel Prague

Freyova 33, 190 00
Praha 9 - Vysočany


MHD: metro B - stanice Vysočanská


tram: Nádraží Vysočany - č. 15, 19


bus: zastávka Vysočanská - č. 136, 151, 158, 177, 183, 195, 375


vlak: stanice Praha-Vysočany

Mapa:

Fotogalerie:

Security & Safety

Dne 22.2.2011 se konal v Clarion Congress Hotel v Praze národní kongres o bezpečnosti Security&Safety 2011. V jednom z předních kongresových hotelů v Praze se sešli odborníci zajišťující ochranu a ostrahu zdraví a života osob, movitého i nemovitého majetku ze všech oblastí státních i soukromých společností.
Zahájení kongresu se ujal JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.

Mezi další významné hosty patřil Prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Ing. Jiří Dufek. Ten zahájil první přednáškový blok na téma Ochrana zdraví a osob.

Mezi další připravená témata patřila např. Soukromé bezpečnostní služby a ochrana majetku a osob, Činnost Profesní komory požární ochrany v uplynulém roce, Facility Management, Zvýšené nároky správců nemovitostí na bezpečnost, Využití strukturálních fondů v oblasti bezpečnosti a mnoho dalšího.

Mezi přítomnými nechyběli ani zástupci průmyslových společností, bank, zdravotnických zařízení, majitelé a vyšší management soukromých společností ani zástupci ze státního sektoru. Na konferenci byly představeny nové trendy a technologie v oblastech zabezpečovacích systémů, protipožární ochrany, komunikačních zařízení, přístupových systémů, ochranných zařízení a další zajímavé novinky ze sektoru bezpečnosti.


Program

08:00-08:30Registrace účastníků

08:30-08:45Zahájení kongresu
Vystoupí: JUDr. Tomáš Koníček - odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

I. blok: Ochrana a ostraha majetku
08:45-09:00Soukromé bezpečnostní služby a ochrana majetku a osob
Český klub bezpečnostních služeb o.s.
Přednášející: Mgr. Vladimír Rambousek - prezident

09:00-09:15Problematika zdravotně znevýhodněných osob v oblasti security a správy objektů
Agentura PANCÉŘ, s.r.o.
Přednášející: JUDr. Jaroslav Kouba

09:15-09:30Vyhledávací a monitorovací zařízení Sherlog
SHERLOG
Přednášející: Eva Erbenová

09:30-09:45Elektronické a mechanické bezpečnostní vstupní systémy zajišťující bezpečný únik osob i ochranu majetku
WINKHAUS CR, s.r.o.
Přednášející: Radek Jireš

09:45-10:00Systémy generálního a hlavních klíčů
WINKHAUS CR, s.r.o.
Přednášející: Radek Jireš

10:00-10:30Přestávka

II. blok: Ochrana zdraví a osob
10:30-10:45Systémy přivolání pomoci
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
Přednášející: Ing. Jiří Dufek

10:45-11:15Využití SBS jako podpory při pátrání po pohřešovaných osobách
ABL, a.s.
Přednášející: Václav Elman

11:15-11:30Bezpečný lidský kapitál
WORKtest, s.r.o.
Přednášející: Mgr. Eva Urbanová, MBA

11:30-11:45Professionals prezentace zbraní pro ozbrojené složky a soukromé bezpečnostní agentury
Česká zbrojovka Uherský Brod
Přednášející: Mgr. Jan Gibek

11:45-12:00Biometrické řešení pro zabezpečení objektů a evidenci osob
EFG CZ spol. s r.o.
Přednášející: Lubomír Šmíd

12:00-13:00Oběd

III. blok: Facility Management a bezpečnost
13:00-13:15Bezpečnost v pojetí ČSN EN 15221
International Facility Management Association - Czech Republic
Přednášející: Ing. Ondřej Štrupl

13:15-13:30Využití strukturálních fondů EU v oblasti bezpečnosti
Evropské studijní centrum, s.r.o.
Přednášející: PhDr. Radek Eichl, PhD.

13:30-14:00Odposlech, obrana a prevence
JIMI CZ, a.s.
Přednášející: Zdeněk Richter

14:00-14:30Přestávka

IV. blok: Protipožární ochrana
14:30-14:45Shrnutí činnosti Profesní komory požární ochrany v uplynulém roce
Profesní komora požární ochrany
Přednášející: František Krégl - prezident

14:45-15:00Požární ochrana v praxi
ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o.
Přednášející: Michal Červinka

15:00-15:30Diskuze

15:30Konec programu

Shrnutí kongresu Security&Safety 2011


Kongres Security/Safety 2011 v Praze splnil očekávání. Ochrana a zabezpečení majetku se dnes staly už přímou součástí našeho každodenního života. Každý člověk potřebuje k normálnímu životu naplnění jedné ze základních lidských potřeb – pocitu bezpečí. Snem je mít bezpečné obytné, pracovní a společenské prostředí. Pocit bezpečí je pro spokojený život, kromě práce, která uspokojuje a zdraví, to nejdůležitější.

Kriminalita není produktem pouze dnešní doby, provází lidstvo od ne paměti. Ne každý dokáže ubránit sebe, svou rodinu a majetek vlastními fyzickými silami. Při ochraně a zabezpečení průmyslových celků, firem a organizací se bez zajištění kvalitní certifikovanou technikou a službami neobejdeme vůbec.

Dostupným prostředkem ochrany se proto stále více stává aktivní ochrana za využití techniky. Občany a představitele firem k tomu vedou jednak jejich negativní zkušenosti s kriminalitou, ale i skutečnost, že není v silách žádné policie ochránit každou osobu a každý objekt (byt, rodinný domek, chatu, chalupu, provozovnu, kancelář, podnik, instituci či auto atd.).

Někdy jsou prostředky ochrany vítaným pomocníkem pro potírání stále se zvyšující kriminality čí hrozbě teroristických útoků, ale někdy jsou lidmi vnímány jako nástroj pro špehování a potlačování jejich práv a svobod. Ochranné systémy jsou dnes také zcela běžnou součástí výrobních technologií řady výrobců pro zajištění kvality a spolehlivosti jejich výrobků a monitorování výrobního procesu. I proto je třeba se věnovat vlivu lidského činitele na ochranu a zabezpečení včetně oblasti norem a normotvorby i pojetí ochrany osob a majetku ve smyslu zákonných norem.

U každého objektu je třeba posoudit a odhalit nejrizikovější místa možného překonání či narušení, ať již pomocí analýzy bezpečnostní situace nebo zadaným bezpečnostním auditem. Riziková místa daného objektu je nutné zodolnit certifikovanou zabezpečovací technikou – mechanickými zábrannými prostředky v kombinaci s elektrickými zabezpečovacími systémy a elektrickou požární signalizací. Vhodnou kombinací této techniky a dalších opatření lze následně vytvořit optimální zabezpečovací systém objektu podle konkrétních podmínek a možností fyzických a právnických osob.

Trh s ochrannými a bezpečnostními systémy je trhem s velkým potenciálem. Růst počtu obytných ploch, domků i míst, která zůstávají po celý den opuštěná, dávají různým osobám podnět k tomu, aby do takového domu podnikly výlet. Proto mnoho obyvatel, především nových nemovitostí řeší problém s ochranou a ostrahou majetku. Tento zájem je voda na mlýn firmám, které se bezpečnostním dozorem a výrobou prvků nebo celých systémů ochrany nemovitostí zabývají. Stejně tak i společnosti, které realizují stavbu takových bezpečnostních zařízení na klíč.
Ochrana a ostraha objektů je i velmi zajímavým tématem i z hlediska legislativy. Společnosti, které realizují dozor nad nemovitostmi, pracují s osobními daty objednatelů této služby, mívají i plný a majitelem domu nekontrolovatelný přístup do nemovitosti.

Samostatnou kapitolou může být i zajištění nepřetržitého provozu těchto systémů, správa a údržba dat a stejně tak i jejich archivace, zabezpečení proti zneužití a zajištění proti vnějším vlivům.
Všem konkrétním opatřením technické prevence musí předcházet zpracování bezpečnostní a hodnotové analýzy. Jedině tak lze účinně omezit či zamezit vzniku kriminogenních situací v daném konkrétním místě. Mezi principy technické prevence lze zejména zařadit – ztížení dostupnosti cíle, odstranění cíle, odstranění nebo odchýlení úmyslu spáchat trestný čin, snížení výnosnosti činu pro pachatele, kontrola vstupů a výstupů do objektů, technický či fyzický dohled, stanovení přístupových pravidel a zvýšení možnosti dopadení pachatele.

Technická prevence představuje volbu a realizaci nejrůznějších organizačních, ekonomických a technických opatření při využití všech možností klasické, technické, fyzické a režimové ochrany. Opatření jsou zaměřena na zhoršování podmínek pro páchání trestné činnosti, zvyšování míry objasněnosti trestných činů, k zabezpečení majetku a zdraví se zaměřením na potenciální i skutečné oběti trestné činnosti.

Obecně prevence kriminality ovlivňuje vývoj a důsledky trestné činnosti. Jde o věc celospolečenskou, kde jsou Policie ČR, obecní policie, bezpečnostní služby, firmy podnikající v oboru zabezpečení, vedení firem a zejména bezpečnostní management podniků a firem velmi důležitými subjekty zejména technické prevence – tedy integrální součástí oblasti zabezpečení osob a majetku.
Prevence kriminality neboli uskutečněný systém ochrany a zabezpečení navíc přináší pro vedení podniků a firem značné finanční úspory a náskok před konkurencí. Bezpečnostní strategie musí být integrována do celkové strategie podniku či firmy.

JUDr. Tomáš Koníček, dlouholetý expert na technickou prevenci a zabezpečení objektů

Generální partner:Partneři:

Mediální partneři: