Realitní projekt roku 2019

Pod záštitou:

aa

aaaaa

Datum konání:

25. 11. 2019

Místo konání:

Clarion Congress Hotel Prague

Freyova 33, 190 00
Praha 9 - Vysočany


MHD: metro B - stanice Vysočanská


tram: Nádraží Vysočany - č. 15, 19


bus: zastávka Vysočanská - č. 136, 151, 158, 177, 183, 195, 375


vlak: stanice Praha-Vysočany

Mapa:

Ke stažení:

Objednávka partnerství

aaaSoučástí programu bude vyhlášení:

aaaa

aaaaaaa

Kontakty:

Pro partnery

Dana Hradecká
Tel. 605 292 801
e-mail: hradecka@conventia.cz

Produkce

Gabriela Baranyaiová
Tel. 775 865 305
e-mail: baranyaiova@conventia.cz

Realitní Projekt roku 2019

Je přehlídkou nejoblíbenějších českých developerských projektů v jednotlivých regionech České republiky. Soutěž navazuje na osm velice úspěšné předcházející ročníky, kde byla velice kvalitně zreflektována různorodost kvality stavěných developerských projektů. Stejně jako loni si i letos klademe za cíl zviditelnit kvalitní developerské projekty, které jsou momentálně na trhu.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne při příležitosti Realitního Kongresu 2019, který se bude konat jako každoročně v kongresovém hotelu Clarion v Praze 25. 11. 2019 za účastí médií.

Kritéria pro zařazení do soutěže:

• do soutěže mohou být přihlášeny pouze rezidenční projekty rodinných nebo bytových domů (ve smíšených projektech musí zabírat plocha určená k rezidenčním účelům nejméně 70% z celkové užitné plochy).

• projekty se musí nacházet pouze na území České republiky

• projekty musí být v realizační nebo dokončené fázi a musí být v prodeji alespoň jedna bytová jednotka v roce 2019

• přihlášky musí být doručeny organizátorům soutěže a registrační poplatky musí být uhrazeny nejpozději do 2.11.2019

• soutěžící musí nejpozději do 2.11.2019 dodat organizátorům veškeré podklady týkající se přihlášených projektů

Co získáte po zařazení do soutěže Realitní projekt roku 2019:

• právo využívat logo Realitní projekt roku – nominovaný projekt po celou dobu trvání soutěže

• prezentace projektu v časopisech a na webových portálech mediálních partnerů soutěže

• v případě získání ocenění právo využívat logo přidělené ceny po dobu neomezenou

Odborná porota

Členové odborné poroty byli pečlivě vybráni z řad realitních odborníků a architektů. Realitní odborníci posuzují zejména tržní, praktické a kvalitativní předpoklady projektu pro jeho ocenění. Mezi nejdůležitější sledovaná kritéria patří: lokalita, cena za metr čtvereční a prodejnost projektu ve vztahu na tržní ceny v dané oblasti, standardy projektu, marketing, a další aspekty. Porota architektů posuzuje zejména kvalitu architektonického zpracování a začlenění projektu do stávající zástavby.